Nieuws en subsidies

Subsidie duurzame warmte

Met de Investeringssubsidie duurzame energie ( ISDE ) kunt u een tegemoedkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen . de regeling in voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers .

Waarom subsidie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat de Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd . zo kan de energie worden bespaard en de CO²-uitstoor worden teruggedrongen . Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund . De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt

Hoeveel suibsidie is er ?

in 2023 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar , voor zowel particulieren als de zakelijke gebruikers ie er voldoende budget . de hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie . de exacte bedragen staan in de apparatenlijsten die u kunt vinden op WWW.RVO.NL/ISDE . Alle apparaten die op de lijst staan komen inaanmerking voor de subsidie .

 

Bron: RVO.nl/ISDE

WETGEVING NIEUWE GASKETELWET

Laatste nieuwe omtrent de verplchtie CO-keur wetgeving

vanaf 1 april 2023 moet elk bedrijf en persoon die cv ketels installeerd en repareerd voldoen aan de nieuwe gasketelwet

Dat houd in dat de monteur moet beschikken over een vakmanschaps diploma en dat het bedrijf gecertificeerd is volgens de BRL 6000-25

Laat u een verbrandings toestel installeren of repareren door een niet gecertificeerd persoon of bedrijf , bent u strafbaar , elk gecertificeerd bedrijf heeft een deelnemers nummer ( ons nummer 22-7120D2 ) dit kunt u controleren op de site www.CO-keur.nl/deelnemers

 

UITBREIDING CONTROLLE  F-GASSEN BELEID

Van af januari 2023 gaat LTO nederland strengere controlles uitvoeren voor het installeren en repareren van airco installaties , welke alleen mogen gebeuren door gecertificeerde bedrijven en personen , deze moeten voldoen aan de BRL 100 en de BRL 200

Laat u een airco installeren door een niet gecertificeerd bedrijf pleegt u een milieu delict en is zeer strafbaar met hoge boete's , dus wees verstandig en kies voor een gecertificeerd bedrijf die over deze papieren beschikt .

 

© Inspectie & Keuringsbedrijf JM 2023 | Alle rechten voorbehouden | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden | Instalweb.nl